Cenník

Ceny za výkony kontrol technického stavu motorových a prípojných vozidiel a emisné kontroly

    EURO Sk/výkon
01. Technická kontrola motorového vozidla M1 a N1 32,90 991,14,-
02. Opakovaná technická kontrola Ml aNI 5,- 150,50
03. Zvláštna technická kontrola Ml a Nl - čiastková 4,30 129,50
04. Zvláštna technická kontrola Ml a Nl - v celom rozsahu 16,60 500,-
05. TK - zľava 6,60 199,-
10. Technická kontrola prípojných pozidiel 01 a 02 8,30 250,-
11. Opakovaná technická kontrola 01 a 02 5,- 150.50
12. Zvláštna technická kontrola O1 a 02 - čiastková 4,30 129,50
13. Zvláštna technická kontrola O1 a 02 - v celom rozsahu 5,30 160,-
20. Technická kontrola motorových vozidiel s 2-mi kolesami, s 3-mi alebo 4-mi kolesami (L1, L2, L3, L4, L5) 11,60 349,50
21. Opakovaná technická kontrola L 1 až L5 5,- 150,50
22. Zvláštna technická kontrola L1 až L5 - čiastková 4,30 129,50
23. Zvláštna technická kontrola L1 až L5 - v celom rozsahu 5,30 160,-
30. Administratívna kontrola 10,- 301,126
31. Administratívna TK-zľava 3,-* 90,30
Administratívna EK-zľava 3,-* 90,30
40. Kópia protokolu 3,30 99,50
50. Emisná kontrola pravidelná, zvláštna 16,60 500,-
51. Druhá emisná kontrola motor. vozidla - zľava 6,60** 199,-
80. TK+EK+KO 122,50 3690,50
81. Technická + Emisná kontrola 49,50 1491,20

Cenník platný od 01.04.2010

*Pokiaľ bola robená TK+EK+KO u nás , zľavnená cena za administratívnu TK a EK jednotlivo dovezeného vozidla je 3 Eura. Ostatné administratívne kontroly sú spoplatnené podľa platného cenníka.
**Opakovaná emisná kontrola, zľavnená emisná kontrola

KONVERZNÝ KURZ 1€ = 30,1260 Sk

Ceny za výkon kontroly originality motorových a iných prípojných vozidiel

(platné od 01.04.2010)
I. Kontrola originality EURO Cena po zľave
60 Dvojkolesové motorové vozidla - motocykle [L1e, L2e, L3e, L7e] 59,50 36,50
62 Osobne motorové vozidla [M1]
Nákladné motorové vozidla [N1]
76,- 53,-
63 Autobusy [M2] do 5000 kg
Nákladné motorové vozidla [NZ] do 12000 kg
129,-  
64 Autobusy [M3] nad 5000 kg
Nákladné motorové vozidla [N3] nad 12000 kg
146,-  
65 Prípojné vozidla [01] do 750 kg
Prípojné vozidla [02] do 3500 kg
59,50 36,50
66 Prípojné vozidla [03] do 10000 kg
Prípojné vozidla [04] nad 10000 kg
68,-  
67 Traktory [T] 100,-  
68 Prípojné vozidla za traktor [R] 53,-  

Ceny sú konečné, zahrňajú DPH, protokol, nálepky.

Zľava je daná tým zákazníkom, ktorí si u nás s dovezeným vozidlom požiadajú o vykonanie originality, emisnej kontroly a technickej kontroly.

KONVERZNÝ KURZ 1€ = 30,1260 Sk